Spårare

Spårare är de som går i årskurs 2 och 3


Vi har möte på tisdagar mellan 18.00 - 19.30


Föräldrar är alltid välkomna att vara med på våra möten


Är du intresserad? Fyll i en intressanmälan

Som spårare lär du dig nya saker och träffar nya kompisar redan från första dagen. Du börjar lära dig saker som du sedan som upptäckare och äventyrare lär dig behärska. 


Terminen har ofta ett övergripande tema som tända, mat, rep eller hantverk. Utöver detta blir det orientering, sjukvård, chiffer, plantering, bygga med rep och slanor mm. Och givetvis lekar vi ofta.

MÅLSPÅR FÖR SPÅRARNA


Ledarskap

Spårarscouter börjar öva ledarskap i patrullen genom att ansvara för att gruppen löser kortare enkla och praktiska uppgifter. Scouten instruerar även sina kompisar i enklare uppgifter.


Aktiv i gruppen

Spåraren övar på att ta plats i gruppen, att vara med och känna tryggheten att testa, våga och kanske misslyckas. Scouten samarbetar konstruktivt och känner trygghet i patrullen.


Relationer

Spårarscouten utvecklas till en bra kompis och får förståelse för andras känslor. Scouten utvecklas socialt och fungerar bra i patrullen. Samtidigt lär scouten sig att vara tydlig med sina gränser, att lyssna på sig själv och att bejaka sina känslor.


Förståelse för omvärlden

Spåraren får möta olika kulturer i Sverige och i världen. Scouten utvecklar ett öppet och nyfiket förhållningssätt till olika sätt att leva.
Känsla för naturen Spåraren känner sig trygg i naturen och lär sig att det är viktigt att vara rädd om den. Scouten får möjlighet till goda naturupplevelser i patrullen.


Aktiv i samhället

Spåraren övar sig i demokrati genom att ta ställning i enklare frågor och delta i enkla beslutsprocesser. Scouten får göra en insats för sin omvärld.


Existens

Spårarscouten får börja fundera över existentiella och andliga värden. Scouten uppmuntras att våga ställa frågor om livet och blir medveten om att det finns många olika religioner och livsåskådningar. Scouten får känna trygghet i att fundera kring och ställa existentiella frågor.


Egna värderingar

Spårarscouten får utrymme att reflektera över vad som är rätt och fel och lär sig om scoutings värderingar. Scouten funderar över begrepp som rätt, rättvisa, respekt, hänsyn och att ta ansvar. Självinsikt och självkänsla Spårarscouten får möjlighet att utveckla en god självbild genom att känna trygghet och bekräftelse. Scouten har förståelse för att alla är olika och ser olika ut.


Fysiska utmaningar

Spårarscouten upptäcker och utvecklar glädjen i att röra sig och tränar sin kroppskontroll genom lek. Scouten utvecklar sina finmotoriska färdigheter. Spåraren accepterar sina och andras individuella förutsättningar.


Ta hand om sin kropp

Spåraren upptäcker att kroppen reagerar olika beroende på vad den utsätts för (t.ex. beroende på mat och dryck, ansträngning, sömn och väder). Målet är att scouten lägger grunden till en positiv kroppsuppfattning. Scouten lär sig svara på sin kropps behov och agera så att den mår bra.


Problemlösning

Som spårarscout fokuseras problemlösningen på aktiviteter som stärker gruppen och som har tydliga och snabba resultat. Scouten utvecklar ett nyfiket och konstruktivt sätt att se på uppgifter.


Kritiskt tänkande

Spårarscouten övar på att förstå sina kamrater och att lyssna. Scouten utvecklas i att förstå att allt vi
hör inte är sant, och att själv undersöka sanningen.


Fantasi och kreativt uttryck

Spåraren upptäcker glädjen i att uttrycka sig kreativt på olika sätt och får visa upp något han eller hon är bra på. Scouten får tillfälle att leva sig in i sagor och berättelser.